osteopathie
fysiotherapie
behandeling
klachten paard
cv
contact
links
reacties
overige dieren
paard

De behandeling bestaat uit een vraaggesprek, observatie van het dier en eventueel het zadel, en een onderzoek.
Het gehele dier wordt nauwkeurig op bewegingsbeperkingen en wervelblokkades onderzocht. Wanneer er in het onderzoek problemen worden gevonden worden deze behandeld. Afhankelijk van de klachten en problemen kan de behandeling uit fysiotherapie, osteopathie of een combinatie hiervan bestaan. De meeste dieren ervaren de behandeling als prettig. De behandeling duurt ongeveer drie kwartier.
Na de behandeling is het belangrijk om het paard ongeveer een week rust te geven. Zo krijgt het lichaam optimaal de kans om zich aan te passen aan de nieuwe balans. Het paard mag wel in de wei, graag zelfs! U krijgt advies om het herstel te bevorderen en herhaling van de klacht te voorkomen. Ook kunnen er oefeningen uitgelegd worden die de eigenaar zelf kan uitvoeren met het dier. Paarden reageren verschillend op de behandeling. Sommige zijn direct zichtbaar verbeterd, anderen zijn de eerste dagen wat stijf en gevoelig. De tweede week kan begonnen worden met rustig ontspannen voorwaarts neerwaarts rijden. Een behandeling kan tot zes weken doorwerken, dus gedurende deze periode kan nog verandering optreden.
Hoeveel behandelingen nodig zijn hangt van meerdere factoren af. Zoals de duur en ernst van het letsel, leeftijd en conditie van het dier.
Na zes tot acht weken is het raadzaam om te evalueren of een vervolgbehandeling nodig is.

Bij een groot aantal paarden volstaat een behandeling met een controlebehandeling na ongeveer twee maanden.
Het is belangrijk dat het paard voor de behandeling droog is. Ook mag het niet warm zijn van het werken.